Sanimind relatietherapie, gezinstherapie, systeemtherapie en coaching

Gezinstherapie (systeemtherapie) bij Sanimind


Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft.
Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft/samenwerkt en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander.


Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.


Kosten van gezinstherapie (systeemtherapie)

De kosten bedragen € 168,50  per sessie van 75-90 minuten. Dit is dus niet per persoon maar per sessie, onafhankelijk van hoeveel personen aan de sessie meedoen. 


  • Pakket 1* : € 936,-.   Dit pakket bestaat uit 6 sessies van 75 minuten. U krijgt 75 euro korting op dit pakket. Normaal betaalt u  1011,- euro.
  • Pakket 2* : € 1348,-  Dit pakket bestaat uit 9 sessies van 75 minuten. U krijgt 168,50 euro korting op dit pakket. Normaal betaalt u 1516,50 euro.
  • Pakket 3* : € 1767,.  Dit pakket bestaat uit 12 sessies van 75 minuten. U krijgt 255 euro korting op dit pakket. Normaal betaalt u  2022,- euro.
  • Pakket 4* : € 2359,.  Dit pakket bestaat uit 16 sessies van 75 minuten. U krijgt 350 euro korting op dit pakket. Normaal betaalt u 2696,- euro.


Wilt u gebruik maken van een pakket voor gezinstherapie, dan gelden enkele belangrijke spelregels:


  • Graag vooraf aan de sessie aangeven.
  • De eerste sessie wordt altijd apart in rekening gebracht.
  • Het pakket kan ingaan vanaf de tweede sessie.
  • De pakketten (1 t/m 3) zijn geldig tot maximaal 12 maanden na de eerste sessie uit het pakket. Dat betekent dat binnen 12 maanden alle sessies moeten zijn afgenomen. De dan nog resterende sessies vervallen dan zonder dat terugbetaling of verrekening op andere wijze plaatsvindt.
  • Pakket 4 is tot maximaal 18 maanden geldig na de eerste sessie uit het pakket. Hiervoor geldt dat binnen 18 maanden alle sessies moeten zijn afgenomen. De dan nog resterende sessies vervallen dan zonder dat terugbetaling of verrekening op andere wijze plaatsvindt.


Aanmelden:

Aanmeldformulier voor gezinstherapie bij Sanimind vindt u hier.


Let op:
Wij zullen onze uiterste best doen om voor u positief resultaat te bereiken. Maar u zult begrijpen dat dat niet altijd mogelijk is, het gaat tenslotte om een gezamenlijk proces. U betaalt dan ook niet voor een (afgesproken) resultaat maar voor de tijd die voor u is gereserveerd.


Vergoeding:
(EFT) Relatietherapie, Systeemtherapie en de Houd Me Vast cursus worden NIET binnen het basispakket van de zorgverzekering vergoed. Soms kunt u een deel van de behandeling vergoed krijgen via een door u afgesloten aanvullend pakket. Houdt er wel rekening mee dat voor deze vergoeding soms eisen worden gesteld door uw zorgverzekering waaraan wij niet kunnen voldoen. Dit is geheel tussen u en uw zorgverzekering en ontslaat u niet van uw betaalverplichting.